ใบแต่งตั้งตัวแทนขายส่ง

    เพื่อความเชื่อมั่นของลูกค้าต่อการประกอบกิจการของเรา ท่านลูกค้าจึงมั่นใจได้ว่า ทางบริษัทของเราได้รับการแต่งตั้งโดยตรง
จากบริษัทผู้ผลิตสินค้า ในการจัดจำหน่ายสินค้า ในประเทศไทย