ชุดสัญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้

ประเภท ควบคุมอัคคีภัย ผู้ผลิต Satel