CM1412 | CM2000

ประเภท จอมอนิเตอร์ ผู้ผลิต vision
 

CM1412 จอสี 14 นิ้ว ทนทานต่อการใช้งานในระบบกล้องวงจรปิด เปิดได้ตลอด 24 ชั่วโมง

<

strong>CM2000 จอสี 20 นิ้ว ทนทานต่อการใช้งานในระบบกล้องวงจรปิด เปิดได้ตลอด 24 ชั่วโมง