รับสมัครตัวแทนจำหน่าย

เนื่องจากในขณะนี้มีการขยายตัวของงานมากขึ้น เราจึงเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่าย
หากท่านใดมีความสนใจและบริษัทมีช่างติดตั้ง สามารถกรอกรายละเอียดสมัครเพื่อเป็นตัวแทนของเราได้

 

 
ชื่อ - นามสกุล... Name - Surname :
ชื่อบริษัท... Company :
ที่อยู่... Address :
จังหวัด...Province :
ประเทศ...Country:
รหัสไปรษณีย์... Zip Code :
อีเมล์... E-mail :
โทรศัพท์มือถือ... Mobile :
แฟกซ์... Fax :
   
 

 

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิพิจารณา อนุมัติ หรือ ไม่อนุมัติ ให้กับท่านที่ต้องการสมัครเข้ามาเป็นสมาชิก
ในกรณี กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือ ข้อมูลไม่เป็นความจริง จึงเรียนมาให้ท่านที่สนใจทราบโดยทั่วกัน